Субота
22.06.2024
22:51
Календар
«  Червень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архів записів
НЗ Ватутіного
 • Ватутінська ЗОШ №5
 • Ватутінська ЗОШ №2
 • ДНЗ №7"Сонечко"
 • Ватутінська ЗОШ №6
 • Погода
  Ватутінська міська станція юних техніків
  З А К О Н   У К Р А Ї Н И

  Про позашкільну освіту

  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 46, ст.393 )

  Цей Закон  відповідно  до  Конституції України ( 254к/96-ВР )
  визначає  державну  політику  у  сфері  позашкільної  освіти,   її
  правові,  соціально-економічні,  а також організаційні, освітні та
  виховні засади.

  Розділ I
  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  Стаття 1. Визначення термінів

  Для цілей цього Закону вживаються такі терміни:

       система  позашкільної освіти - освітня підсистема, що включає 
  державні, комунальні, приватні позашкільні навчальні заклади; інші 
  навчальні  заклади  як центри позашкільної освіти у позаурочний та 
  позанавчальний  час  (загальноосвітні  навчальні заклади незалежно 
  від  підпорядкування,  типів  і форм власності, в тому числі школи 
  соціальної реабілітації, міжшкільні навчально-виробничі комбінати, 
  професійно-технічні   та   вищі   навчальні  заклади  I-II  рівнів 
  акредитації);    гуртки,    секції,    клуби,   культурно-освітні, 
  спортивно-оздоровчі,    науково-пошукові    об'єднання   на   базі 
  загальноосвітніх    навчальних    закладів,   навчально-виробничих 
  комбінатів, професійно-технічних та вищих навчальних закладів I-II 
  рівнів  акредитації;  клуби  та  об'єднання  за  місцем проживання 
  незалежно   від   підпорядкування,   типів   і   форм   власності; 
  культурно-освітні,   фізкультурно-оздоровчі,   спортивні  та  інші 
  навчальні  заклади,  установи;  фонди,  асоціації, діяльність яких 
  пов'язана   із  функціонуванням  позашкільної  освіти;  відповідні 
  органи   управління   позашкільною   освітою  і  науково-методичні 
  установи; 
    позашкільна освіта - сукупність знань,  умінь та навичок,  що 
  отримують  вихованці,  учні  і  слухачі  в позашкільних навчальних 
  закладах у час,  вільний від навчання в загальноосвітніх та  інших 
  навчальних закладах; 
   позашкільний навчальний    заклад    -    складова    системи 
  позашкільної освіти,  яка надає знання, формуючи вміння та навички 
  за   інтересами,   забезпечує   потреби   особистості   у  творчій 
  самореалізації та інтелектуальний,  духовний і фізичний  розвиток, 
  підготовку  до  активної  професійної  та  громадської діяльності, 
  створює умови для соціального захисту та  організації  змістовного 
  дозвілля  відповідно  до здібностей,  обдарувань та стану здоров'я 
  вихованців, учнів і слухачів; 
   філії позашкільного   навчального   закладу   -    структурно 
  відокремлені  підрозділи  позашкільного  навчального  закладу,  що 
  знаходяться  поза  межами  розташування  основного   позашкільного 
  навчального  закладу  і  виконують  таку ж освітню діяльність,  як 
  основний позашкільний навчальний заклад в цілому або  за  окремими 
  її напрямами; 
    педагогічне навантаження       педагогічних       працівників 
  позашкільних навчальних закладів - час, призначений для здійснення 
  навчально-виховного     процесу     педагогічними     працівниками 
  позашкільного навчального закладу; 
  освітня діяльність позашкільного навчального закладу - процес 
  надання  знань,  формування  вмінь  і  навичок  з  різних напрямів 
  позашкільної   освіти,   розвитку   інтелектуальних   і    творчих 
  здібностей,  фізичних  якостей  відповідно  до задатків та запитів 
  особи; 
   вихованці -  особи,  які  відвідують  гуртки,  клуби,  творчі 
  об'єднання,    секції   позашкільного   навчального   закладу   за 
  інтересами,  здібностями  та  нахилами,   отримують   допрофесійну 
  підготовку; 
   учні - особи,  які відвідують класи та інші творчі об'єднання 
  позашкільного навчального закладу, навчально-виховна робота в яких 
  організована у формі класно-урочної або іншої системи; 
  слухачі -  особи,  які  проводять  дослідницьку,  пошукову та 
  експериментальну  роботу  з   різних   проблем   науки,   техніки, 
  мистецтва. 

  Стаття 2. Законодавство України про позашкільну освіту

       Законодавство України  про  позашкільну  освіту  базується на 
  Конституції України і складається із Закону України  "Про  освіту" 
  ( 1060-12 ), цього Закону, міжнародних договорів України, згода на 
  обов'язковість  яких  надана  Верховною   Радою   України,   інших 
  нормативно-правових актів. 

  Стаття 3. Завдання Закону України "Про позашкільну освіту"

       Завданнями цього Закону є: 
   забезпечення прав громадян на здобуття позашкільної освіти; 
   визначення основних    засад    державної    політики    щодо 
  позашкільної освіти; 
   створення нормативно-правової бази  для  подальшого  розвитку 
  позашкільної освіти; 
   встановлення правових     засад    діяльності    позашкільних 
  навчальних закладів; 
    визначення основних     напрямів,     змісту      і      форм 
  навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах; 
   визначення прав  та  обов'язків учасників навчально-виховного 
  процесу,  встановлення відповідальності за порушення законодавства 
  про позашкільну освіту; 
   створення умов   для   благодійної   діяльності  юридичних  і 
  фізичних осіб з метою розвитку позашкільної освіти; 
    регулювання відносин   між   органами   державної   влади   і 
  навчальними закладами, установами та організаціями, які визначають 
  зміст,  форми і методи позашкільної  освіти  вихованців,  учнів  і 
  слухачів; 
    створення умов    для    соціального   захисту   педагогічних 
  працівників,  вихованців, учнів і слухачів позашкільних навчальних 
  закладів. 

  Стаття 4. Позашкільна освіта

       Позашкільна освіта  є  складовою системи безперервної освіти, 
  визначеної Конституцією України, Законом України "Про освіту", цим 
  Законом,   і  спрямована  на  розвиток  здібностей  та  обдарувань 
  вихованців,  учнів і слухачів,  задоволення їх інтересів, духовних 
  запитів і потреб у професійному визначенні. 

  Стаття 5. Структура позашкільної освіти

       Структуру позашкільної освіти становлять: 
    позашкільні навчальні заклади; 
   інші навчальні   заклади  як  центри  позашкільної  освіти  у 
  позаурочний  та  позанавчальний  час,  до  числа  яких   належать: 
  загальноосвітні  навчальні  заклади незалежно від підпорядкування, 
  типів  і  форм  власності,   в   тому   числі   школи   соціальної 
  реабілітації,     міжшкільні     навчально-виробничі    комбінати, 
  професійно-технічні   та   вищі   навчальні  заклади  I-II  рівнів 
  акредитації; 
    гуртки, секції,           клуби,           культурно-освітні, 
  спортивно-оздоровчі,   науково-пошукові   об'єднання    на    базі 
  загальноосвітніх       навчальних       закладів,      міжшкільних 
  навчально-виробничих  комбінатів,  професійно-технічних  та  вищих 
  навчальних закладів I-II рівнів акредитації; 
   клуби та   об'єднання  за  місцем  проживання  незалежно  від 
  підпорядкування, типів і форм власності; 
  культурно-освітні, фізкультурно-оздоровчі,  спортивні та інші 
  навчальні заклади, установи; 
  фонди, асоціації,     діяльність     яких     пов'язана    із 
  функціонуванням позашкільної освіти. 

  Стаття 6. Здобуття позашкільної освіти

       1. Вихованці,  учні  і  слухачі  мають  право   на   здобуття 
  позашкільної  освіти  відповідно  до  їх  здібностей,  обдарувань, 
  уподобань та інтересів. 

       2. Позашкільна освіта здобувається громадянами у  позаурочний 
  та  позанавчальний час у позашкільних навчальних закладах та інших 
  навчальних закладах як центрах позашкільної освіти  незалежно  від 
  підпорядкування,  типів  і  форм власності,  в тому числі в школах 
  соціальної    реабілітації,    міжшкільних    навчально-виробничих 
  комбінатах, професійно-технічних   та  вищих  навчальних  закладах 
  I-II рівнів акредитації. 

       Здобуття позашкільної   освіти   грунтується   на    принципі 
  добровільності вибору типів закладів та видів діяльності,  а також 
  здійснюється  за  участю  батьків  або  осіб,  які  їх  замінюють, 
  трудових колективів, громадських організацій, товариств, фондів. 

       3. Іноземці  та  особи  без  громадянства,  які перебувають в 
  Україні на законних підставах,  здобувають  позашкільну  освіту  у 
  порядку, встановленому для громадян України. 

  Стаття 7. Мова навчання і виховання у позашкільній освіті

       Мова  навчання і виховання у позашкільній освіті визначається 
  статтею  20  Закону України "Про засади державної мовної політики" 
  ( 5029-17 ).
  {   Стаття  7  в  редакції  Закону  N  5029-VI  (  5029-17  )  від 
  03.07.2012 } 

  Стаття 8. Основні завдання позашкільної освіти

       Основними завданнями позашкільної освіти є: 

       виховання громадянина України; 

       вільний розвиток     особистості     та     формування     її 
  соціально-громадського досвіду; 

       виховання у   вихованців,   учнів   і   слухачів   поваги  до 
  Конституції України,  прав і свобод людини та громадянина, почуття 
  власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії; 

       виховання у вихованців,  учнів і слухачів патріотизму, любові 
  до України,  поваги до народних  звичаїв,  традицій,  національних 
  цінностей Українського народу, а також інших націй і народів; 

       виховання у   вихованців,   учнів   і   слухачів  шанобливого 
  ставлення до родини та людей похилого віку; 

       створення умов для творчого,  інтелектуального,  духовного  і 
  фізичного розвитку вихованців, учнів і слухачів; 

       формування   у  вихованців,  учнів  і  слухачів  свідомого  й 
  відповідального   ставлення   до  власного  здоров'я  та  здоров'я 
  оточуючих, навичок безпечної поведінки; 

       задоволення освітньо-культурних  потреб  вихованців,  учнів і 
  слухачів,  які  не  забезпечуються  іншими  складовими   структури 
  освіти; 

       задоволення потреб    вихованців,    учнів   і   слухачів   у 
  професійному самовизначенні і творчій самореалізації; 

       пошук, розвиток   та   підтримка   здібних,   обдарованих   і 
  талановитих вихованців, учнів і слухачів; 

       вдосконалення фізичного    розвитку   вихованців,   учнів   і 
  слухачів,  підготовка  спортивного  резерву  для  збірних   команд 
  України з різних видів спорту; 

       організація дозвілля вихованців, учнів і слухачів, пошук його 
  нових форм; профілактика бездоглядності, правопорушень; 

       виховання в учасників навчально-виховного  процесу  свідомого 
  ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих; 

       формування здорового   способу   життя  вихованців,  учнів  і 
  слухачів; 

       здійснення інформаційно-методичної  та  організаційно-масової 
  роботи. 

  Стаття 9. Основні засади державної політики у сфері
                 позашкільної освіти 

       1. Державна політика у сфері позашкільної освіти здійснюється 
  на принципах: 

       доступності позашкільної  освіти громадянам України незалежно 
  від  раси,  кольору  шкіри,  політичних,   релігійних   та   інших 
  переконань,  статі, етнічного та соціального походження, майнового 
  стану, місця проживання, мовних або інших ознак; 

       фінансування державних та комунальних позашкільних навчальних 
  закладів відповідно до їх структури; 

       добровільності вибору типів позашкільних навчальних закладів, 
  форм позашкільного навчання і видів діяльності; 

       науковості, світського характеру освіти; 

       правового і соціального захисту вихованців,  учнів і слухачів 
  в їх прагненні до вільного, різнобічного розвитку особистості. 

       2. Державна  політика  у сфері позашкільної освіти спрямована 
  на: 

       створення умов для здобуття вихованцями,  учнями і  слухачами 
  позашкільної освіти; 

       збереження та   розвиток   мережі  державних  та  комунальних 
  позашкільних навчальних закладів без  права  їх  перепрофілювання, 
  перепідпорядкування,   злиття,   закриття,   передачі   приміщень, 
  обладнання, техніки в оренду; 

       координацію зусиль   органів   виконавчої   влади,    органів 
  місцевого   самоврядування,   підприємств,  установ,  організацій, 
  об'єднань громадян та сім'ї на  подальше  становлення  і  розвиток 
  позашкільної освіти.