Неділя
19.05.2024
10:59
Календар
«  Травень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Архів записів
НЗ Ватутіного
 • Ватутінська ЗОШ №5
 • Ватутінська ЗОШ №2
 • ДНЗ №7"Сонечко"
 • Ватутінська ЗОШ №6
 • Погода
  Ватутінська міська станція юних техніків
  ЗАРЕЄСТРОВАНО:                                                      ПОГОДЖЕНО:
  Рішення виконавчого комітету                                    Начальник відділу освіти
  Ватутінської міської ради                                             Ватутінської міської ради
                                                                                            _________Л.П. Точинюк від «___» _________20__р. № ______
  Міський голова
  ____________ В.О.Гончаренко 
                                                                                                                                                                            С Т А Т У Т
  ВАТУТІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ СТАНЦІЇ ЮНИХ ТЕХНІКІВ
  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ                                                                                    Черкаська область
                                                                         м. Ватутіне
                                                                                                   вул. Звенигородська 12
  Засновник установи –  Ватутінська міська рада                                                                                  Дата реєстрації_______________
                                                                                 Реєстраційний №_____________


                                                    
                                                   

   


   РОЗДІЛ   І
  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
    1.1.Ватутінська міська станція юних техніків Ватутінської міської ради Черкаської області ( далі – СЮТ)  –  позашкільний навчальний заклад, який здійснює навчання і виховання учнів, вихованців, слухачів у позаурочний  і позанавчальний час, організовує і здійснює методичну роботу,  надає знання, формуючи вміння та навички за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний і духовний розвиток, створює умови для організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань учнів та молоді. 
                   1.2.Повна назва: Ватутінська міська станція юних техніків Ватутінської міської ради Черкаської області.
                   1.3.СЮТ створена наказом Черкаського облвно № 24 від 22 липня 1964 р. і знаходиться у комунальній власності Ватутінської міської ради.
                   1.4. Юридична адреса СЮТ:
  Інд. 20250, Черкаська обл., м. Ватутіне, вул. Звенигородська 12, тел.: 6 – 33 - 31
        1.5.СЮТ  у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року № 2297 - VI, із внесеними змінами до нього від 23.02.2012р. № 4452 – VI, іншими законодавчими актами України, актами Президента України, кабінету Міністрів України, наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, у сфері яких перебуває, рішенням місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про позашкільний навчальний заклад і цим статутом.
            1.6.Мова навчання і виховання СЮТ визначається Конституцією України (254 к/96 – ВР) та Законом України «Про мови».
                   1.7.Структурним підрозділом СЮТ являється міська філія Малої академії наук України.
          1.8.СЮТ співпрацює з іншими навчальними закладами, громадськими організаціями, творчими колективами.
          1.9.СЮТ організовує роботу з дітьми та юнацтвом на принципі добровільності вибору типів закладу, гуртків видів діяльності за інтересами.
  1.10.СЮТ організовує свою діяльність відповідно до правил внутрішнього розпорядку, що затверджується трудовим колективом. 


  РОЗДІЛ   ІІ
  МЕТА ТА ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
            2.1. Головна мета СЮТ -  забезпечення  реалізації права громадян на здобуття і поглиблення знань, вмінь, навичок за інтересами, на забезпечення потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуального, духовного і фізичного розвитку.
            2.2. Головними завданнями СЮТ є:
  Реалізація державної політики у галузі позашкільної освіти; 
  Створення умов для надання поглиблених знань з основ початково – технічних, науково – технічних та художньо – естетичних наук;
  Задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні;
  Просвітницька діяльність;
  Створення умов для самореалізації і розвитку природних нахилів
  та інтересів, індивідуальних здібностей вихованців;
  Формування у дітей та молоді технічної та естетичної культури;
  Створення системи розвитку та підтримки юних талантів і
  обдарувань для стимулювання творчого самовдосконалення дітей та учнівської молоді;
  Формування у дітей та молоді національної самосвідомості,
  активної громадянської позиції, а також поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу;
  Профілактика бездоглядності, правопорушень;
  Формування  у вихованців свідомого і відповідального ставлення
  до власного здоров’я та здоров’я оточуючих, навичок безпечної поведінки, здорового способу життя;
  Здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової
  роботи;
              2.3.  СЮТ  має право:
  установлювати зв’язки з вищими навчальними закладами,
  науково-дослідницькими інститутами, проводити науково-дослідницьку експериментальну, пошукову роботу;
  визначати форми і методи організації навчально-виховного
  процесу. 

  РОЗДІЛ ІІІ
  ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
              3.1.Головні напрямки діяльності СЮТ визначаються  закладом разом із засновником – Ватутінською міською радою і погоджуються з відділом освіти Ватутінської міської ради.
             3.2.СЮТ проводить інформаційно-методичну роботу, спрямовану на вдосконалення програм, змісту, форм і методів діяльності гуртків (проводить семінари для керівників гуртків,  приймає участь в міських методичних об’єднаннях, надає консультації з різних питань учням шкіл, студентам, вчителям, вихователям дошкільних закладів, рекомендує методичні розробки).
                 З метою визначення практичної підготовки учнів та учнівської молоді, СЮТ проводить організаційно-масову роботу у формі екскурсій, походів, інтелектуальних та ділових ігор, організовує конкурси, естафети, обрядові свята, виставки декоративно-ужиткового мистецтва тощо.
               СЮТ проводить навчально-виховну роботу. На СЮТ проводиться науково-дослідницька, пошукова робота з обдарованими учнями.
            3.3.СЮТ працює за річним планом роботи, в якому відображаються найголовніші питання роботи закладу, визначаються перспективи його розвитку.
                   План роботи складається на навчальний рік і погоджується з відділом освіти Ватутінської міської ради.
                   У канікулярні, святкові та неробочі дні СЮТ працює за окремим планом, затвердженим керівником цього закладу.
    Розклад занять гуртків на СЮТ складається на підставі подання
  педагогів і з урахуванням сприятливого режиму праці і дозвілля вихованців.                                                    

  РОЗДІЛ ІV
  ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 
             4.1.Основним документом, що регулює навчально-виховний процес СЮТ, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання. 
  Робочий навчальний план погоджується педагогічною радою закладу та затверджується відділом освіти Ватутінської міської ради.
            4.2.Навчально-виховний процес на СЮТ здійснюється за типовими навчальними планами і програмами,які затверджені МОН, а також за навчальними планами і програмами, затвердженими відділом освіти Ватутінської міської ради.
             4.3.Середня наповнюваність гуртків на СЮТ 10—15 осіб згідно Закону України «Про позашкільну освіту» та Положення про позашкільний навчальний заклад.
             Згідно Положення про позашкільний навчальний заклад  наповнюваність окремих гуртків, груп установлює директор СЮТ залежно від профілю, навчальних планів, програм та можливостей організації навчально-виховного процесу, рівня майстерності вихованців, учнів і становить не більш як 25 вихованців, учнів.  
             4.4.До СЮТ зараховуються діти віком від 5 до 18 років.
              4.5. Навчально-виховний процес на СЮТ здійснюється диференційовано (відповідно до нахилів, здібностей дітей, з урахуванням їхнього віку) з використанням різних організаційних форм роботи: заняття, гурткова робота, лекція, індивідуальне заняття, конференція, вікторина, концерт, змагання, похід, екскурсія, практична робота на навчально-дослідній ділянці, на природі).
              4.6.Навчальний рік на СЮТ починається з 1-го вересня.
               Комплектування гуртків здійснюється у період з 1 по 15 вересня, який вважається робочим часом керівника гуртка.
               Тривалість навчального року на СЮТ встановлюється МОН або іншим центральним органом виконавчої влади, до сфери управління якого належить заклад, за погодженням з МОН.
              4.7.СЮТ створює безпечні умови навчання виховання та праці.
              4.8.Тривалість одного заняття на СЮТ визначається навчальними планами і програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку, допустимого навантаження для різних вікових категорій:
                    для дітей віком від 5 до 6 років - 30 хвилин;
                    для дітей віком від 6 до7 років - 35 хвилин;
                    для дітей віком від 7 до 18 років – 45 хвилин.
                 Короткі перерви  є робочим часом керівника гуртка і визначаються режимом щоденної роботи СЮТ.
                  Педагогічний колектив СЮТ працює відповідно до розкладу занять, затвердженого директором.
                 4.9.Навчання та виховання учнів, вихованців на СЮТ здійснюється в одновікових гуртках за ІІІ рівнями:
              початковий рівень - творчі об’єднання, діяльність яких
  спрямована на загальний розвиток вихованців, учнів, виявлення їх здібностей, обдарувань, прищеплення інтересу до творчої діяльності;
              основний рівень – творчі об’єднання, які розвивають інтереси
  вихованців, учнів, дають їм знання, практичні уміння та навички, задовольняють потреби в професійній орієнтації;
              вищий рівень - творчі об’єднання за  інтересами для здібних і
  обдарованих  вихованців, учнів.
        Відповідно до рівня класифікації визначається мета і перспективи 
  діяльності гуртків, груп,  їх чисельний склад, обирається програма.
               4.10.СЮТ організовує роботу учнів у приміщенні СЮТ,  в навчальних закладах міста.

  РОЗДІЛ V
  УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
             5.1.Учасниками навчально-виховного процесу на СЮТ є:
                - учні, вихованці, 
                - директор, методист,
                - педагогічні працівники,
                - батьки, або особи , які їх замінюють,
                - представники підприємств, установ, організацій, які беруть участь у навчально-виховному процесі.
             5.2.Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права і обов’язки визначаються Конституцією України, законом України «Про загальну середню освіту»,  Положенням про позашкільний навчальний заклад, даним Статутом .
             5.3.Учні, вихованці мають право на:
  здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей,
  обдарувань, уподобань та інтересів;
  добровільний вибір гуртка;
  навчання у кількох гуртках на СЮТі;
  безпечні та нешкідливі умови праці та навчання;
  користування науковою та матеріально-технічною базою;
  участь у різних видах навчальної та науково-практичної роботи, у
  конференціях, виставках, оглядах, змаганнях тощо;
  вільне вираження поглядів, переконань;
  захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного
  насильства з боку будь - кого.
             5.4.Учні, вихованці зобов’язані:
  оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками;
  брати посильну участь у різних видах трудової
  діяльності, проявляти ініціативу в колективі;
  підвищувати загальний культурний рівень;
  дотримуватися морально-етичних норм;
  дбайливо ставитися до майна СЮТ та до особистого майна;
  дотримуватися вимог Статуту та правил внутрішнього
  розпорядку СЮТ;
  дотримуватись правил техніки безпеки.
             5.5.Педагогічні працівники мають право на:
  внесення пропозицій щодо поліпшення навчально-виховного
  процесу  СЮТ;
  вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;
  участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів,
  педагогічних рад, семінарів, пов’язаних з організацією навчально - виховної  роботи;
  проведення в установленому порядку  дослідницької,
  експериментальної , пошукової роботи;
  вибір нових форм, засобів роботи з дітьми;
  соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих
  результатів в роботі;
  об’єднання у професійні спілки та інші об’єднання громадян, не
  заборонені законодавством;
  пенсію за вислугою років за наявності педагогічного стажу
  роботи не менш ніж 25 років;
  Щорічну чергову відпустку тривалістю 42 календарні дні.
             5.6.Педагогічні працівники зобов’язані:        
  вживати заходів по залученню учнів, вихованців до роботи в
  гуртках;
  виконувати навчальні плани та програми;
  надавати знання, формувати вміння і навички з різних
  напрямів диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, нахилів, здібностей учнів, вихованців;
  сприяти розвиткові інтелектуальних і творчих здібностей
  учнів, вихованців відповідно до їх нахилів та запитів, а також збереженню здоров’я;
  здійснювати контроль за дотриманням учнями, вихованцями
  морально-етичних норм поведінки, правил внутрішнього розпорядку СЮТ;
  дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність учня,
  вихованця, захищаючи його від будь-яких форм насильства;
  берегти здоров’я та життя учнів, вихованців, пропагуючи
  здоровий спосіб життя та ознайомлюючи з правилами техніки безпеки;
  виховувати повагу до батьків, жінки, старших за віком, до
  народних традицій, звичаїв, духовних і культурних надбань народу України, державної символіки;
  постійно підвищувати професійний та загально – патріотичний 
  рівень;
  вести документацію, пов’язану з виконанням посадових
  обов’язків (журнали, плани тощо);
  дотримуватись вимог Статуту СЮТ, виконувати правила
  внутрішнього розпорядку та посадові обов’язки;
  брати участь у роботі педагогічної ради СЮТ;
  виконувати накази і розпорядження директора СЮТ, органів
  Ватутінської міської ради, відділу освіти Ватутінської міської ради;
  працювати відповідно до розкладу занять, затвердженого
  директором СЮТ.
                  5.7.Обсяг педагогічного навантаження на СЮТ визначається керівником закладу згідно із законодавством і затверджується відділом освіти Ватутінської міської ради.
                       Перерозподіл або зміна педагогічного навантаження протягом навчального року здійснюється керівником закладу у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачається робочим навчальним планом, а також за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.
             5.8. Педагогічні працівники СЮТ підлягають атестації, як правило, один раз на 5 років відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки молоді та спорту України (Типове положення про атестацію педагогічних працівників).
                      Педагогічні працівники, які не відповідають займаній посаді за результатами атестації або систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку, не виконують посадові обов’язки, умови договору, контракту, звільняються з роботи згідно з чинним законодавством.
  Підвищення кваліфікації педагогічних працівників СЮТ здійснюється за рахунок коштів відповідного (державного) бюджету.
             5.9. Батьки, або особи, які їх заміняють, мають право:          
  приймати участь у батьківських зборах;
  обирати або бути обраним до батьківських комітетів та органів 
  громадського самоврядування;
  звертатись до керівника закладу, медпрацівників з питань
  навчання та виховання дітей;
  приймати рішення про участь дитини у масових заходах СЮТ;
  брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення навчально
  виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази СЮТ.


  РОЗДІЛ VІ
  ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
             6.1.Управління СЮТ здійснюється Ватутінською міською радою, її виконавчим комітетом та  відділом освіти  Ватутінської міської ради.
             6.2.Керівництво СЮТ здійснює його директор, який має бути  громадянином України, мати вищу, педагогічну освіту і стаж роботи не менш як три роки, а також успішно пройшов підготовку та атестацію керівних кадрів освіти.
             6.3.Керівник, методист, педагогічні працівники СЮТ призначаються на посади і звільняються з посад відповідно до законодавства.
            6.4. Керівник СЮТ:
  здійснює керівництво колективом, забезпечує раціональний
  добір і розстановку кадрів;
  створює належні умови для підвищення фахового рівня
  працівників;
  організовує навчально-виховний процес;
  підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та
  виховання, заохочення творчих пошуків, дослідної експериментальної роботи педагогічних працівників;
  забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і
  програм, якістю знань, умінь, навичок учнів;
  створює належні умови для здобуття учнями, вихованцями
  позашкільної освіти;
  забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства,
  санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і техніки безпеки;
  забезпечує право учнів від будь-яких форм насильства;
  видає у межах своєї компетенції накази, розпорядження і
  контролює їх виконання;
  подає пропозиції та подання начальнику відділу освіти
  Ватутінської міської ради щодо заохочення та дисциплінарних стягнень до
  працівників СЮТ;
  затверджує посадові обов’язки працівників СЮТ;
  щороку звітує на конференції колективу про діяльність
  адміністрації;
  несе відповідальність за виконання покладених на СЮТ
  завдань, результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження майна, переданого у користування та володіння СЮТ.
             6.5. Керівник  СЮТ є головою педагогічної ради.
             6.6. Педагогічна рада, яка є Колегіальним органом управління СЮТ:
  розглядає плани, підсумки і актуальні питання навчальної,
  виховної, організаційно-масової та інформаційно-методичної роботи закладу, його гуртків, а також питання дотримання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці;
  розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності СЮТ, пошук 
  нових форм та методів роботи;
  визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних
  кадрів, впровадження у виховний процес нових інноваційних педагогічних технологій;
  порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників;
  створює у разі потреби експертні та консультаційні комісії за
  напрямками роботи;
  захищає права педагогічних працівників на педагогічну
  ініціативу, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, аналізує форми, методи і засоби навчання та скасовує такі, що не придатні для використання в навчальному процесі;
  розробляє рекомендації з питань організації навчально - 
  виховного процесу, налагодження міжнародних освітніх та наукових зв’язків;
  аналізує форми, методи і засоби навчання та скасовує такі, що
  непридатні для використання в навчальному процесі;
  розробляє рекомендації щодо основних напрямів навчально - 
  виховної роботи, схвалює навчальні плани і програми, а також міжнародні освітні програми;
             6.7.Кількість засідань педагогічної ради на станції юних техніків не менш як 2 рази на рік.
              6.8. Вищим органом громадського самоврядування є збори трудового колективу, що збираються не менше одного разу на рік.
                      Збори трудового колективу:
  обирають раду закладу, її голову, встановлюють термін їх 
  повноважень;
  заслуховують звіт директора і голови ради СЮТ про їхню
  роботу, дають їх оцінку, напрямки вдосконалення діяльності закладу, підвищення якості та ефективності роботи.
                     Засідання ради є правочинним якщо є наявні дві третини її членів.
                     Рішення приймається більшістю голосів, присутніх на засіданні членів ради.
                     Рішення ради мають рекомендаційний характер. 
                  6.9. Рада СЮТ:
  організовує виконання рішень загальних зборів;
  вносить пропозиції про перспективи розвитку СЮТ, заходи щодо
  зміцнення його матеріально-технічної бази та поліпшення умов діяльності;
  підтримує творчі ініціативи, новації позашкільної освіти;
  визначає форми співробітництва СЮТ з науково-дослідними, 
  виробничими організаціями, творчими спілками, іншими державними та громадськими інститутами;
  вносить пропозиції директорові про стимулювання педагогічних
  та інших працівників СЮТ в межах оплати праці( фонду матеріального заохочення), визначає порядок, розміри доплати до посадових окладів;
  спільно з батьками забезпечує соціальний захист учнів.
                6.10.На СЮТ за рішенням загальних зборів можуть створюватися і діяти піклувальна рада, учнівський та батьківський комітети.
                                         

  РОЗДІЛ VІІ
                            ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА 
                                          МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА 

  7.1.Фінансово-господарська діяльність СЮТ проводиться за рахунок бюджетних асигнувань та залучених коштів.
  7.2.Джерелами фінансування, формування коштів СЮТ є:    
  кошти державного та місцевого бюджетів, що надходять у 
  розмірі, не нижчі від передбаченого нормативами фінансування позашкільних навчально-виховних закладів;
  доходи від надання в оренду приміщень, обладнання та іншого 
  майна за погодженням із засновником;
  дотації органів місцевої та державної влади;
  добровільні внески підприємств, установ, організацій; інші 
  надходження, не заборонені чинним законодавством.
  7.3.Обсяг бюджетних асигнувань не залежить від наявності інших
  джерел фінансування. Бюджетні асигнування на освіту та позабюджетні кошти, не використані в поточному році, не підлягають вилученню.
               7.4.СЮТ - позашкільний навчальний заклад, при здійсненні фінансово - господарської діяльності має право:
  користуватися пільгами, встановленими чинним законодавством
  для закладів державної освіти;
  розвивати власну матеріальну базу;
  користуватися безоплатно земельною ділянкою, на якій він
  розміщений;
  бути власником і розпорядником рухомого майна згідно з чинним
  законодавством та власним Статутом.

               7.5.Матеріально-технічна база СЮТ включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі централізованої бухгалтерії відділу освіти Ватутінської міської ради.
               7.6. Порядок ведення бухгалтерського обліку та звітності здійснюється
   централізованою бухгалтерією  відділу освіти Ватутінської міської ради.


  РОЗДІЛ   VІІІ
  МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

              8.1.СЮТ, за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.
    8.2.СЮТ має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди 
  про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.


  РОЗДІЛ  ІХ
  ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ
  І ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ
            9.1.Державний контроль за діяльністю СЮТ здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.
             9.2.Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки молоді та спорту України, Державна  інспекція  закладів  освіти  при   Міністерстві   освіти і науки, молоді та спорту України, Головне управління освіти і науки обласної державної адміністрації, Ватутінська міська рада, її виконавчий комітет,  відділ освіти Ватутінської міської ради.
              9.3.Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є державна атестація, що проводиться не рідше одного разу на 10 років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки молоді та спорту України.
              9.4.У період між державною атестацією проводяться перевірки (інспектування) СЮТ з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться Ватутінською міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до законодавства. 
              9.5.Контроль за окремими сторонами діяльності СЮТ здійснюють державні органи, на які покладено нагляд за безпекою виробництва і праці, протипожежної та екологічної охорони, інші органи згідно чинного законодавства України.
              9.6.Органи влади і посадові особи можуть давати СЮТ вказівки тільки згідно зі своєю компетенцією, встановленою чинним законодавством України.


  РОЗДІЛ   Х
  ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ 

             10.1.Зміни та доповнення до Статуту вносяться за тією ж процедурою, за якою затверджувався і сам Статут.
             10.2.Ці зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх державної реєстрації.

  РОЗДІЛ   ХІ 
  ЛІКВІДАЦІЯ АБО РЕОРГАНІЗАЦІЯ 

  11.1. Реорганізація і ліквідація СЮТ проводиться відповідно до
  трудового законодавства України, у встановленому порядку.
  11.2.При реорганізації або ліквідації СЮТ звільненим працівникам
  гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.
  11.3.Припинення діяльності СЮТ здійснюється з моменту внесення
  запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.


  РОЗДІЛ ХІІ
  ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

  12.1. Захист персональних даних працівників закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства.
       12.2.  Обробка персональних даних учасників навчально-виховного
  процесу здійснюється згідно з Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року. 
  Метою обробки персональних даних є забезпечення реалізації трудових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, у сфері управління трудовими ресурсами, в організації навчально-виховного процесу.
  12.3. Відповідальними особами за захист та обробку персональних даних являється директор та методист закладу.