Неділя
19.05.2024
10:35
Календар
«  Травень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Архів записів
НЗ Ватутіного
 • Ватутінська ЗОШ №5
 • Ватутінська ЗОШ №2
 • ДНЗ №7"Сонечко"
 • Ватутінська ЗОШ №6
 • Погода
  Ватутінська міська станція юних техніків

   

  ПРАВИЛА

  ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ

   

  І. Загальні положення

  1. Відповідно до Конституції України громадяни мають право на працю. Обов’язок і справа честі  кожного здатного до праці громадянина України – сумлінна праця в обраній ним сфері суспільно – корисної діяльності, додержання трудової дисципліни.

  Дисципліна праці – це не тільки суворе дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, а й свідоме творче ставлення до своєї роботи, забезпечення її високої якості, продуктивне використання робочого часу. Трудова дисципліна забезпечується створенням  необхідних організацій та економічних умов для нормальної високопродуктивної праці, свідомим ставленням до роботи, методами переконання, виховання, а також заохочення за сумлінну працю. До порушників трудової дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного і громадського впливу.

  ІІ. Порядок прийому, переведення і звільнення працівників

  2. Працівники реалізують своє право на працю укладанням трудового договору про роботу в станції юних техніків ( далі – СЮТ ).

  3. При прийомі на роботу працівник зобов’язаний представити:

  а) трудову книжку, оформлену в установленому порядку, якщо особа влаштовується вперше – довідку про останню зайнятість;

  б) паспорт, відповідно до законодавства про паспорти.

  Прийом на роботу без пред’явлення зазначених документів не допускається.

  Заборонено вимагати від працівників при прийомі на роботу документи, подання яких не передбачено законодавством.

  Особи, які приймаються на роботу в СЮТ, зобов’язані також подати медичний висновок про відсутність протипоказань за станом здоров’я для роботи в СЮТ.

  4. При прийомі на роботу працівника або переведені його в установленому порядку на іншу роботу адміністрація СЮТ зобов’язана:

  - ознайомити його з дорученою роботою, умовами та оплатою праці, роз’яснити йому права та обов’язки, згідно з посадовими інструкціями;

  - ознайомити його з Правилами внутрішнього трудового розпорядку;

  - проінструктувати з питань ОП і техніки безпеки, виробничої санітарії та гігієни, протипожежної безпеки й організації охорони життя і здоров’я  дітей, оформивши інструктаж в журналі встановленого зразку.

  5. На всіх робітників і службовців, які пропрацювали більше 5 днів заповнюються трудові книжки згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок. На працюючих по сумісництву трудові книжки ведуться  за основним місцем роботи. Трудова книжка директора СЮТ зберігається у відділі освіти Ватутінської міської ради.

  6. На кожного педагогічного працівника ведеться особова справа, що складається з особового листка обліку кадрів, автобіографії, копії документа про освіту, матеріалів за наслідками атестації, медичного висновку про відсутність протипоказань  для роботи в СЮТ, копії наказів про призначення і переміщення по роботі, заохочення та звільнення.

  7.Припинення трудового договору можливе лише на підставах, передбачених законодавством. Працівники мають право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це адміністрацію не пізніше ніж за ДВІ НЕДІЛІ. При розірвані трудового договору з поважних причин, передбачених діючим законодавством, працівник попереджує про це адміністрацію письмово за ДВІ НЕДІЛІ. Після закінчення зазначених строків попередження працівник має право припинити роботу, а адміністрація СЮТ зобов’язана видати йому трудову книжку. Строковий  трудовий договір підлягає розірванню достроково на вимогу працівника в разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню його посадових обов’язків, порушення адміністрацією законодавства про працю та з інших важливих причин. Припинення трудового договору з технічним персоналом оформляється наказом по СЮТ, педагогічних працівників – наказом відділу освіти Ватутінської міської ради, з дублюванням його в СЮТ.

  8. Звільнення за наслідками атестації педагогічних працівників, а також у випадках ліквідації СЮТ, скороченні кількості штату працівників допускається, якщо неможливо перевести працівника, за його згодою,  на іншу роботу. Звільнення працівників у зв’язку із скороченням обсягу роботи ( навчального навантаження) допускається лише після закінчення навчального року.

  9.У день звільнення працівника адміністрація СЮТ або відділ освіти Ватутінської міської ради зобов’язані видати йому трудову книжку із занесеними до неї записами про звільнення і провести з ним остаточний розрахунок. Записи  про причини звільнення в трудовій книжці мають проводитися у відповідності з формулюванням чинного законодавства і з посиланням на відповідну статтю, пункт закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

   

   

   

  ІІІ. Основні обов’язки працівників

  10. Працівники СЮТ зобов’язані:

  - працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати  покладені на них обов’язки згідно з положеннями та посадовими інструкціями;

  - додержуватися дисципліни  праці – основи порядку в СЮТ, вчасно приходити в СЮТ, а у випадку неможливості вчасного приходу на роботу попередити адміністрацію СЮТ завчасно, дотримуватись встановленої тривалості робочого часу, максимально використовувати його для творчого і ефективного виконання покладених на них обов’язків, утримуватись від дій, що заважають іншим працівникам виконувати свої посадові обов’язки , своєчасно й точно виконувати розпорядження адміністрації;

  - всіляко прагнути до підвищення якості виконуваної роботи, не допускати упущень у ній, суворо дотримуватись виконавської дисципліни, постійно виявляти творчу ініціативу, спрямовану на досягнення високих результатів трудової діяльності;

  - дотримуватись вимог техніки безпеки і охорони праці, виробничої санітарії, гігієни, протипожежної охорони, передбачених відповідними правилами і інструкціями, користуватися необхідними  засобами індивідуального захисту;

  - бути завжди уважними  та ввічливими до дітей, батьків та членів колективу;

  - систематично підвищувати свою кваліфікацію;

  - тримати своє робоче місце в чистоті й порядку, дотримуватись встановленого порядку зберігання матеріальних цінностей  і документів;

  - проходити в установлені строки періодичні медичні огляди.

  Педагогічні працівники несуть повну відповідальність за життя і здоров’я  дітей під час проведення занять, позашкільних заходів, під час змагань. Про випадки травматизму учнів слід НЕГАЙНО повідомляти адміністрацію закладу.

  11. Перелік основних обов’язків  працівників визначається  Статутом СЮТ, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Положенням про позашкільний навчальний заклад, а також посадовим інструкціями , затвердженими в установленому порядку.

  ІV. Робочий час і його використання

  12.На СЮТ встановлений шестиденний робочий тиждень. Час початку і закінчення роботи встановлюється наказом по СЮТ за погодженням із трудовим колективом закладу.

  13. Робота у вихідні та святкові дні заборонена. Залучати окремих працівників закладу до чергування  й деяких видів роботи у вихідні та святкові дні допускається у виняткових випадках, передбачених законодавством, за згодою трудового договору та відповідним наказом адміністрації.

  14. Час  літніх канікул, що не збігається з черговою відпусткою, є робочим часом педагогічних працівників. У канікулярний час навчально – допоміжний і обслуговуючий персонал залучається до виконання господарських робіт у межах установленого для них робочого часу.

  15. Загальні збори трудового колективу повинні тривати, як правило, не більше 2 годин.

  16. Працівникам СЮТ забороняється:

  - змінювати на власний розсуд розклад занять, графік роботи;

  - відміняти, продовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними;

  - випроваджувати учнів із заняття;

  - відривати учнів протягом навчального року на сільськогосподарські та інші роботи, не пов’язані з навчальним процесом;

  - відволікати педагогічних працівників та керівників СЮТ у навчальний час від їх безпосередньої роботи;

  - скликати в робочий час збори, засідання, наради у громадських справах.

  17.Не дозволяється робити педагогічним працівникам зауваження щодо їх роботи під час проведення заняття та в присутності учнів.

  V. Заохочення та успіхи в роботі

  18. За зразкове виконання посадових обов’язків , успіхи в навчанні та вихованні дітей, тривалу і бездоганну роботу, новаторство у праці та за інші досягнення в роботі  на СЮТ застосовуються такі види заохочення:

  - оголошення подяки;

  - видача премій;

  - нагородження цінним подарунком;

  - нагородження Почесними грамотами.

  VІ. Відповідальність за порушення трудової дисципліни

  Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання або неналежне виконання з вини працівника обов’язків, покладених на нього трудовим договором, Статутом СЮТ, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками тягне за собою застосування заходів дисциплінарного чи громадського впливу, а також застосування інших заходів, передбачених діючим законодавством.

  20. За порушення трудової дисципліни адміністрація СЮТ застосовує такі дисциплінарні стягнення:

  - догана;

  - звільнення.

  21. За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосоване лише одне дисциплінарне стягнення.

  При застосуванні стягнення повинна враховуватися ступінь тяжкості вчиненого проступку, обставини, попередня поведінка та робота працівника.  Працівники, які обрані до складу трудового колективу не можуть бути піддані  дисциплінарному стягненню без попередньої згоди трудового колективу СЮТ.

   

  Розроблено адміністрацією СЮТ

  «___»_________2012р.